ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ - ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ
 • Φεράμια κρεβατιών
 • Φεράμια ντουλάπας
 • Κόλλες κρυσταλιζέ
 • Κόλλες μασιφιέρας
 • Ταινίες περιθωρίων μελαμίνης
 • Οδηγοί σφαιρικών απλοί
 • Πλαϊνά μεταλλικά
 • Σωλήνες ντουλάπας
 • Γωνίες πλαστικές, μεταλλικές
 • Αετώματα κουζίνας
 • Δοχεία σκουπιδιών κουζίνας
 • Πόμολα επίπλων
 • Χερούλια
 • Σιλικόνες
 • Βενζινόκολλες
 • Βερνίκια, χρώματα επίπλων
 • Γυαλόχαρτα
 • Ταινίες συσκευασίας
 • Στρέιτς - φίλμ
 • Μηχανισμοί ντουλάπας
 • Ασανσέρ
 • Αλουμινιου για κουζίνα και ντουλάπα

ΞΥΛΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
Δ: ΒΙ.ΠΕ.Θ ΣΙΝΔΟΥ 57022 Θεσ/νίκη
Τ: 2310 722295, 2310 722843
F: 2310 722516 Κ: 6946 009991
Ε: xilobiotech@gmail.com

FURNIMAT E.Π.Ε
Δ: ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΣΙΝΔΟΣ
Τ: 2310 722448
Κ: 6945 460171
Ε: xilobiotech@gmail.com
designed & developed by intersoft