ΠΡΟΪΟΝΤΑ - Ξυλεία οικοδομής


Διαθέτουμε σε διαρκή παρακαταθήκη στις αποθήκες μας μεγάλη ποικιλία διατομών και διαστάσεων οικοδομικής ξυλείας ελάτης (ελατάκια, σανίδια, μαδέρια) τα οποία εισάγουμε αποκλειστικά από διάφορες χώρες της Ευρώπης όπως Ουγγαρία, Σουηδία, Τσεχία, Σλοβακία, Ρουμανία κά.

Επίσης έχουμε την δυνατότητα να σας προσφέρουμε δοκούς στήριξης Η20 του Αυστριακού οίκου RETTENMEIER καθώς και πάνελ 3στρώσεων του ίδιου οίκου σε πάχος 21 και 27mm. Τέλος η γκάμα της οικοδομικής ξυλείας συμπληρώνεται από σύνθετη ξυλεία του ίδιου οίκου σε μεγάλη ποικιλία διατομών και διαστάσεων.


ΞΥΛΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
Δ: ΒΙ.ΠΕ.Θ ΣΙΝΔΟΥ 57022 Θεσ/νίκη
Τ: 2310 722295, 2310 722843
F: 2310 722516 Κ: 6946 009991
Ε: xilobiotech@gmail.com

FURNIMAT E.Π.Ε
Δ: ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΣΙΝΔΟΣ
Τ: 2310 722448
Κ: 6945 460171
Ε: xilobiotech@gmail.com
designed & developed by intersoft